Follow

Wordle 208 6/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ§β¬›
β¬›β¬›β¬›πŸŸ§β¬›
πŸŸ¦πŸŸ¦β¬›πŸŸ§β¬›
πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬›πŸŸ¦
β¬›β¬›β¬›πŸŸ§β¬›
🟧🟧🟧🟧🟧

God dammit.

Le Mot (@WordleFR@birdsite) #4 4/6

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Oh.

Sign in to participate in the conversation
I'm in Space!

A generalist Mastodon instance with a nice domain name. Running on Glitch Social's fork with a custom theme!